Zaznacz stronę

Budowa systemów kanalizacyjnych na lotnisku wymaga szczególnej uwagi i profesjonalnego podejścia ze względu na wiele czynników, takich jak:

 • Wielkość: Lotniska są zazwyczaj bardzo duże, co oznacza, że ​​systemy kanalizacyjne muszą być wystarczająco duże, aby obsłużyć ogromne ilości wody i odpadów, generowanych przez tysiące pasażerów, personel i urządzenia.
 • Bezpieczeństwo: Systemy kanalizacyjne na lotnisku muszą być bezpieczne i niezawodne, ponieważ awarie lub wycieki mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak zagrożenie zdrowia publicznego lub zamknięcie lotniska.
 • Regulacje: Lotniska są zazwyczaj regulowane przez wiele agencji rządowych i organizacji międzynarodowych, a systemy kanalizacyjne muszą spełniać wszystkie wymagania prawne i regulacyjne.
 • Ochrona środowiska: Lotniska generują wiele odpadów, w tym niebezpieczne odpady lotnicze, które muszą być bezpiecznie i odpowiednio usuwane, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
 • Skomplikowane wymagania techniczne: Budowa systemów kanalizacyjnych na lotnisku wymaga skomplikowanych rozwiązań technicznych, takich jak zaawansowane systemy filtracyjne i oczyszczania, aby zapewnić, że woda i odpady są bezpiecznie usuwane.

W związku z tym, budowa systemów kanalizacyjnych na lotnisku powinna być przeprowadzana przez doświadczonych specjalistów, którzy mają wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i budowie kompleksowych systemów kanalizacyjnych na dużą skalę.

Jakie odpady trafiają do kanalizacji ściekowej lotniska

W kanalizacji ściekowej lotniska trafiają różne rodzaje odpadów, w tym:

 • Ścieki z toalet i urządzeń sanitarnych: Ścieki z toalet, umywalek, pisuarów i innych urządzeń sanitarne są największym źródłem odpadów w kanalizacji ściekowej na lotnisku.
 • Ścieki z restauracji i kuchni: Restauracje, kawiarnie i inne miejsca, w których serwowane są posiłki, produkują dużo odpadów organicznych, które trafiają do kanalizacji ściekowej.
 • Ścieki z obsługi samolotów: Podczas obsługi samolotów w kanalizacji ściekowej lotniska trafiają różne substancje chemiczne, takie jak paliwo, oleje i płyny do chłodzenia.
 • Ścieki deszczowe: Wody opadowe i roztopowe, zebranie na lotnisku, również trafiają do kanalizacji ściekowej.
 • Odpady z zanieczyszczeń w powietrzu: Lotniska są narażone na wiele zanieczyszczeń powietrza, takich jak pył, dym, spaliny i inne substancje, które mogą trafić do kanalizacji ściekowej.

Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie systemów kanalizacyjnych, niektóre lotniska stosują specjalne systemy do oddzielania i przetwarzania odpadów lotniczych, takie jak paliwo, oleje i płyny do chłodzenia.

Zagospodarowanie wody deszczowej na lotnisku

Woda deszczowa to cenny zasób, który może zostać wykorzystany na lotnisku w celu zaspokojenia różnych potrzeb, takich jak podlewanie roślin, mycie samolotów lub napełnianie zbiorników przeciwpożarowych. Oto kilka sposobów, w jaki można zagospodarować wodę deszczową na lotnisku:

 • Systemy zbierania wody deszczowej: Na lotnisku można zainstalować specjalne systemy zbierania wody deszczowej, które pozwalają na zbieranie i magazynowanie deszczówki. Zbieranie może odbywać się poprzez dachy budynków, platformy i pasy startowe.
 • Systemy retencji: W celu zmniejszenia wpływu wody opadowej na kanalizację deszczową, można zainstalować systemy retencji, które zatrzymują wodę deszczową i umożliwiają jej powolne wsiąkanie do gruntu.
 • Użycie wody deszczowej do podlewania roślin: Woda deszczowa może być wykorzystywana do podlewania roślin, w tym na terenie lotniska, co pozwala zaoszczędzić wodę z sieci wodociągowej.
 • Użycie wody deszczowej do mycia samolotów: Woda deszczowa może być stosowana do mycia samolotów, co pozwala na zaoszczędzenie wody z sieci wodociągowej.
 • Użycie wody deszczowej do napełniania zbiorników przeciwpożarowych: Woda deszczowa może zostać wykorzystana do napełnienia zbiorników przeciwpożarowych, co pozwala na zaoszczędzenie wody pitnej.
 • Rekultywacja terenów zielonych: Woda deszczowa może być wykorzystywana do rekultywacji terenów zielonych na lotnisku, w tym do sadzenia nowych roślin i drzew.

Ważne jest, aby zawsze monitorować jakość wody deszczowej i przestrzegać wszelkich przepisów i standardów związanych z jej zbieraniem i wykorzystaniem.

Oczyszczalnia ścieków na potrzeby lotniska

Oczyszczalnia ścieków na potrzeby lotniska może być dobrym pomysłem, szczególnie jeśli lotnisko produkuje dużo ścieków, które wymagają odpowiedniego przetworzenia przed wpuszczeniem ich do kanalizacji. Szambo może być rozwiązaniem tymczasowym, ale nie jest praktycznym rozwiązaniem długoterminowym ze względu na potrzebę regularnego opróżniania i transportu, co generuje koszty i wymaga zorganizowanej logistyki.

Wiele lotnisk ma już własne oczyszczalnie ścieków, które są projektowane i wykorzystywane w celu usuwania zanieczyszczeń z wód ściekowych przed ich wypuszczeniem do kanalizacji lub do otoczenia. Oczyszczalnie te mogą składać się z różnych etapów przetwarzania, takich jak procesy mechaniczne, biologiczne i chemiczne, które pomagają usunąć zanieczyszczenia z wody.

Przykładami lotnisk, które mają własne oczyszczalnie ścieków, są m.in.:

 • Lotnisko w Singapurze – posiada jedną z największych oczyszczalni ścieków na świecie, która pozwala na przetworzenie około 50 milionów litrów ścieków dziennie.
 • Lotnisko Heathrow w Londynie – posiada oczyszczalnię ścieków, która przetwarza około 15 milionów litrów ścieków dziennie.
 • Lotnisko w Amsterdamie-Schiphol – posiada oczyszczalnię ścieków, która przetwarza około 10 milionów litrów ścieków dziennie.
 • Lotnisko w Dubaju – posiada oczyszczalnię ścieków, która przetwarza około 5 milionów litrów ścieków dziennie.

Wniosek jest taki, że zainstalowanie oczyszczalni ścieków na lotnisku może być dobrym pomysłem, szczególnie jeśli lotnisko produkuje duże ilości ścieków, które wymagają odpowiedniego przetworzenia. Oczyszczalnia ścieków pozwala na ochronę środowiska i minimalizację wpływu lotniska na otoczenie, zapewniając jednocześnie bezpieczne i zdrowe warunki dla personelu oraz użytkowników lotniska.

Produkty techniki sanitarnej na lotniskach

Systemy zagospodarowania wody deszczowej są projektowane w celu zbierania, magazynowania i wykorzystywania wody deszczowej do celów technicznych, takich jak podlewanie roślin, mycie pojazdów, czy spłukiwanie toalet. Firmy oferują różne rozwiązania, takie jak zbiorniki retencyjne, systemy filtracyjne, pompowanie wody, a także systemy odzysku ciepła.

Urządzenia do oczyszczania ścieków są projektowane w celu usuwania zanieczyszczeń z wód ściekowych przed wpuszczeniem ich do kanalizacji lub do otoczenia. Istnieje wiele różnych rodzajów oczyszczalni, w tym oczyszczalnie mechaniczne, biologiczne i chemiczne. Wśród oferowanych przez firmy rozwiązań można wymienić: zbiorniki retencyjne, separator tłuszczu, urządzenia do osadzania, a także systemy do odwadniania osadów.

Budowa kanalizacji to proces projektowania, budowania i konserwacji systemów kanalizacyjnych, które służą do zbierania i odprowadzania ścieków. Firmy oferują usługi projektowania i budowy kanalizacji, w tym różne rodzaje rur, złączek, studzienek i innych elementów kanalizacyjnych. Ważnym elementem kanalizacji jest również system odprowadzania wód opadowych.